دکتر عباس دوستدار

دکترای تخصصی علوم ورزشی و تندرستی
عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه
مدرس فدراسیون های ورزشی
ارائه ی الگوی طرح تندرستی زنان ایران در کشور
متخصص برنامه تمرینی و اصالحی مراجعین کلینیک تندرستی بیمارستان فجر
تشخیص و درمان ناهنجاری های اسکلتی- عضالنی ، ارائه رژیم غذایی ، باالبردن سطح آمادگی
جسمانی در اولین مجموعه علمی،تخصصی، ورزشی کودک و خانواده ایواریا
دارای مدرک بین المللی برنامه تمرینی بیماران خاص
دارای مدرک بین المللی تغذیه ورزشی
دارای مدرک حرفه ای تشخیص و درمان ناهنجاری های کف پا و زانو

دکتر عباس دوستدار | ایواریا
فاطمه شهرکی | مربی ایواریا

فاطمه شهرکی

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مدیرداخلی مجموعه علمی، تخصصی، ورزشی کودک و خانواده ایواریا 
تکنسین ارزیابی دستگاه های(body compositin , foot scanner , body posture ,…)
مربی حرکات اصلاحی و بهبود عملکرد
دارای مدرک مربیگری درجه3 بازی و ورزش کودکان
مربی فیتنس و CX و TRX
مربی فانکشنال
حضور در کارگاه های آموزشی بازی و ورزش کودکان
حضور در کارگاه های تخصصی حرکات اصلاحی کودک و نوجوان
شرکت در دوره FMS

مینو پرویزی | مربی ایواریا

مینو پرویزی

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصالحی
مربی حرکات اصلاحی کودکان
مربیگری حرکات اصلاحی معلولین و کم توانان ذهنی و جسمی
مربیگری و کار با کودکان اوتیسم ، ADHD و CP
مربی ایروبیک کودکان اوتیسم
مربیگری نابینایان و ناشنوایان
مربیگری سالمندان
مسلط به منوال تراپی و ماساژ های درمانی – ورزشی
مربی TRX ، CX ، ایروبیک ، آمادگی جسمانی
داوری درجه3 آمادگی جسمانی
شرکت در دوره FM

مهرانه درویشی | مربی ایواریا

مهرانه درویشی

کارشناس ارشد علوم ورزشی
مربی حرکات اصلاحی
مدرک مربیگری درجه 3 آمادگی جسمانی
مدرک مربیگری درجه 3 شنا
مدرک مربیگری درجه 3 والیبال
دارا ی3 قهرمانی کشوری در رشته آمادگی جسمانی
شرکت در دوره FMS

نفس رحمانی | مربی ایواریا

نفس رحمانی

کارشناس ارشد علوم ورزشی
دارای مدرک مربیگری درجه3 بازی و ورزش کودک
مربی حرکات اصلاحی
مربی آمادگی جسمانی
مربی TRX، کار با دستگاه، اسپینینگ و…
شرکت در دوره FMS

زینب شریعت | مربی ایواریا

زینب شریعت

کارشناس ارشد علوم ورزشی
دارای مدرک مربیگر ی درجه 3 بدنسازی
دارای مدرک بین المللی مربیگری فانکشنال از آکادمی IFPE
دارای مدرک مربیگری درجه3 آمادگی جسمانی
دارای قهرمانی کشوری
شرکت در مسابقات ماراتن استانبول
شرکت در دوره FMS

سودا احمدپور | مربی ایواریا

سودا احمدپور

کارشناس ارشد رفتارحرکتی گرایش یادگیری و کنترل حرکتی از دانشگاه شهیدبهشتی تهران
مربی بازی و ورزش کودکان
مربی آمادگی جسمانی کودکان
ارزیاب رشدی-حرکتی کودکان 3-12 سال با آزمون HABC
مربی خصوصی کودکان با طیف اختالل اوتیسم و ADHD
مربی تنیس روی میز کودک و بزرگسال
مربی بدنسازی و فانکشنال کودک و بزرگسال
مربی حرکات اصالحی کودکان با رویکرد بازی
عضو دپارتمان پاستور حرکتی کانون بازی و ورزش کودکان ایران
شرکت در دوره FMS

کیمیا فرهادی | مربی ایواریا

کیمیا فرهادی

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی و تغذیه
دارای مدرک مربیگری درجه3 بدنسازی
دارای مدرک بین المللی فانکشنال و TRX
دارای مدرک مربیگری درجه3 آمادگی جسمانی
مربی CX و فیتنس
مقام اول مسابقات کشوری دومیدانی

سحر جعفری | مربی ایواریا

سحر جعفری

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و تمرینات اصلاحی
دارای مدرک مربیگری درجه3 بدنسازی
مربی آمادگی جسمانی
مربی و داور اسپوکس
حضور در کارگاه های آموزشی بازی و ورزش کودکان
حضور در کارگاه های تخصصی حرکات اصلاحی کودک و نوجوان
شرکت در دوره FMS

زهرا کاکاوندی | مربی ایواریا

زهرا کاکاوندی

کارشناس ارشد آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی
مربی حرکات اصلاحی
عضو فدراسیون پزشکی – ورزشی ایران
پزشکیار مسابقات لیگ دانشگاه تهران
دارای مدرک ماساژ درمانی و ورزشی
شرکت در دوره FM

امیر حیدرپور | مربی ایواریا

امیر حیدرپور

کارشناس ارشد فیزیولوژی ورزشی
متخصص علم تمرین و بدنسازی
دارای کارت های مربیگری :
آمادگی جسمانی درجه2
بدنسازی ملی
FMS,FCS
شنا درجه 3
شرکت در برترین دوره های آموزشی فانکشنال و بهبود عملکرد
شرکت در دوره های تخصصی بازگشت به ورزش

علیرضا حبیبیان | مربی ایواریا

علیرضا حبیبیان

کارشناس علوم ورزشی
مربی حرکات اصلاحی
مربی آمادگی جسمانی
مربی کراسفیت
حضور در کارگاه های آموزشی بازی و ورزش کودکان
حضور در کارگاه های تخصصی حرکات اصلاحی کودک و نوجوان
شرکت در دوره FMS